Churchillbrug Leiden
Churchillbrug Leiden
Churchillbrug Leiden
Churchillbrug Leiden
Churchillbrug Leiden
Churchillbrug Leiden
Churchilbrug Leiden

Renovatie Churchillbrug in Leiden

Omdat de bestaande oude constructie van de Churchillbrug zorgde voor geluids- en trillingsoverlast voor de directe omgeving, gaf de gemeente Leiden de opdracht om de brug te renoveren. Doel van de renovatie was een minimalisering van het geluids- en trillingsoverlast enerzijds en verlenging van de levensduur anderzijds. Wij maakten het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp voor de renovatiewerkzaamheden.

De Churchillbrug werd op 2 november 1984 in gebruik genomen. Sinds die dag vormt de ophaalbrug het verbindingsstuk tussen de Doctor Lelylaan en de Churchilllaan in Leiden. Dagelijks zorgt de Churchillbrug ervoor dat onder andere auto’s vrachtwagens en fietsers veilig de oversteek over de Oude Rijn kunnen maken. De renovatie moest ertoe leidden dat de brug weer een leven lang meegaat, zonder overlast te veroorzaken voor de directe omgeving.

3D-model
De Churchillbrug bestaat grofweg uit twee delen: het bovenste deel (brug bovenbouw) en het onderste deel (brug onderbouw). De onderbouw vormt de fundering van de brug en werd hergebruikt bij de renovatie, terwijl de bovenbouw opnieuw ontworpen en gemaakt moest worden. Om te zorgen dat de nieuwe bovenbouw aansloot op de bestaande onderbouw, maakten wij met behulp van verschillende scans eerst een 3D-model van de brug in de uitgangssituatie. Hierdoor konden we de brug nauwkeurig ‘opbouwen’ in een BIM-model.

Reductie geluidsniveau
Voor de start van de werkzaamheden vond een nulmeting plaats om het geluidsniveau van de brug in de uitgangssituatie vast te stellen. Om de beoogde geluidsreductie van 3 dB te behalen, bestudeerden we onderzoeksresultaten van projecten waar eerder via constructieaanpassingen geluidsreductie werd gerealiseerd. Op basis van de gegevens van soortgelijke cases berekende we welke aanpassingen aan de lijfplaten nodig waren om de gewenste vermindering van het geluid te verwezenlijken. Na de renovatie op basis van ons ontwerp vond een nieuwe geluidsmeting plaats. Hierbij werd een geluidsreductie gemeten van 8,7 en 6,6 dB(A) in de Hertz-gebieden van resp. 63Hz en 125Hz. Daarmee werd ruimschoots voldaan aan de reductie-eis van 3 dB(A).

Verlenging levensduur
Bij het opstellen van het voorlopige-, definitieve- en uitvoeringsontwerp moesten wij ook rekening houden met de eis van de opdrachtgever om de levensduur van de brug met 100 jaar te verlengen. Om de Churchillbrug weer toekomstbestendig te maken, was het zaak de vermoeiingsverschijnselen van de constructie te verhelpen. Op basis van het Bouwbesluit en de normen voor staal- en bouwkundige constructies berekenden we welke aanpassingen in het ontwerp nodig waren. Op basis van het nieuwe ontwerp werd de brug geschikt gemaakt voor nog eens 100 jaar probleemloos gebruik.

Visuele identiteit
Het verminderen van het geluid dat van de brug afkomt en de verlenging van de levensduur waren niet onze enige doelstellingen. De gemeente Leiden gaf aan het belangrijk te vinden dat de visuele identiteit van de brug niet verloren ging. Omdat de Churchillbrug een herkenningspunt is in de omgeving, was het voor de opdrachtgever van belang dat de beeldkwaliteit van de brug weer terugkwam in de gerenoveerde constructie. Wij zorgden hiervoor door onder andere de vormgeving van de nieuwe balanspriem gelijk te maken aan de oude balanspriem.

Prettige en doeltreffende samenwerking
Er was de opdrachtgever veel aan gelegen om de brug zo kort mogelijk buiten gebruik te houden. Het was dan ook cruciaal dat de door de gemeente Leiden gestelde deadline van september 2020 werd gehaald. Ondanks de flinke uitdaging die de tijdsdruk met zich meebracht, lukte het ons in het samenwerkingsverband Veldheer Engineering om de ontwerpen tijdig aan te leveren.
De opdrachtgever was na afloop van het project dan ook erg te spreken over de prettige samenwerking en onze bijdrage.