• Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van Constructieve Oplossingen

 • Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van Constructieve Oplossingen

 • Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van Constructieve Oplossingen

Over ons

Technisch Buro C de Heer BV is een ingenieursbureau voor staal- en betonconstructies en voert ontwerp-, reken- en tekenwerk uit voor o.a:

 • Draagconstructies en funderingen in de utiliteitsbouw
 • Stalen, betonnen en aluminium bruggen voor tijdelijk en permanent gebruik.
 • Funderingen, landhoofden, damwandconstructies.
 • Kademuren (nieuw en renovatie)
 • Terreininrichting
 • Renovaties en herbestemming van bruggen en gebouwen
 • Programma van Eisen
 • Review en controle
 • Standbouw
 • Ro-Ro-Installaties in drijvende en vaste uitvoering.

Sinds de oprichting in 1965 van ons adviesbureau hebben wij meegewerkt aan de realisatie van een groot aantal projecten in binnen- en buitenland. De hiermee opgedane kennis en ervaring staat borg voor een vakkundige uitvoering van opdrachten. Om de kwaliteit van ons werk op een zo hoog mogelijk peil te handhaven en zo mogelijk te verbeteren wordt veel aandacht besteed aan interne kwaliteitszorg.

Bij het ontwerp wordt gebruik gemaakt van diverse computerprogramma’s voor de berekening van 2- en 3-dimensionale raamwerken en spanningscontroles. Voor het uittekenen van staal- en betonconstructies wordt gebruik gemaakt van Tekla waarmee o.a. overzichten, werkplaatstekeningen en materiaal- en boutenlijsten vervaardigd worden.
Tekla Structures biedt ook de mogelijkheid berekeningen en tekeningen uit diverse programma’s in te lezen en om te zetten in één model. Hierdoor sluiten de deelontwerpen van bijvoorbeeld staal en beton al in de ontwerpfase naadloos op elkaar aan. Bovendien is het mogelijk om al in een vroeg stadium een 3D model op te zetten, zodat de opdrachtgever een goed beeld krijgt van het ontwerp. Hierdoor is inzichtelijk waar zich de eventuele knelpunten bevinden en kunnen benodigde aanpassingen worden gemaakt. Door dit geïntegreerd ontwerpen worden faalkosten en tijdsverlies tijdens de bouw grotendeels uitgesloten.
Overig tekenwerk wordt uitgevoerd met AutoCAD, AutoCad Civil 3D en Revit.

Visie van de constructeur:

 • Indien mogelijk toepassen van duurzame bouwmaterialen.
 • Onnodig gewicht vermijden en daarmee besparen op bouwkosten.
 • Aanbieden van alternatieve oplossingen en dialoog met architect en opdrachtgever
 • Totale constructie incl. fundering en vloeren als één samenwerkend geheel ontwerpen.
 • Aandacht voor de veiligheid in de bouwfase
 • Aandacht voor constructieve details
 • Waar mogelijk en wenselijk rekening houden met hergebruik van de constructie

Werken bij Technisch Buro de Heer
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Je bent van harte welkom!

Bekijk onze vacatures