• Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

  • Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

  • Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

BIM

Het gebruik van een geïntegreerd constructief 3D-ontwerp, ook wel bekend als een BIM-model, heeft meerdere voordelen. Doordat we bij het maken van een BIM-model van het schetsontwerp tot het definitief ontwerp slechts één tekenmodel gebruiken, hebben de betrokken partijen meer inzicht in de samenhang van de constructie. Bovendien voorkomen we met deze werkwijze eventueel dubbel werk dat ontstaat door het steeds opnieuw overnemen en/of invoeren van informatie. Doordat er maar één ontwerp is, verminderen ook de faalkosten als gevolg van maatverschillen tussen diverse tekeningen.

Koppeling verschillende modellen
Bij het doorvoeren van wijzigingen in een BIM-model worden alle bestaande tekeningen automatisch aangepast. Hierdoor zijn de gevolgen van de wijziging(en) direct zichtbaar voor alle onderdelen van de constructie. Doordat het tekenmodel en rekenmodel uitwisselbaar zijn, is het mogelijk het ontwerp op te zetten met behulp van 3D-rekensoftware en hetzelfde model vervolgens te gebruiken als tekenmodel. Het omgekeerde is ook mogelijk, dus eerst het tekenmodel opzetten en vervolgens met behulp van 3D-rekensoftware het ontwerp berekenen.

Compatibiliteit andere softwaremodellen
Het 3D-ontwerp van het constructieve model is uitwisselbaar met andere bouwkundige ontwerpsoftware zoals Revit en Archicad. Hierdoor kan het constructieve ontwerp direct in de bouwkundige omgeving worden opgezet en/of gecontroleerd. Ook onderaannemers kunnen op deze wijze doorvoeringen voor kabels en leidingen opgeven en controleren.

Bekijk hier het leaflet BIM in de Praktijk