• Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

  • Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

  • Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

GWW

Ons bedrijf voert veel werkzaamheden uit voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Voorbeelden van onze activiteiten voor GWW-projecten zijn het ontwerpen, berekenen en tekenen van 3D-modellen van (tijdelijke) bruggen, kademuren en landhoofden op oevers. Zo ontwierpen wij bijvoorbeeld voor Retro Bridge de tijdelijke, oranje bruggen die onderdeel zijn van de bouwweg op en langs de toekomstige A16 bij Rotterdam. Dankzij deze tijdelijke bruggen hoeft het bouwverkeer niet over de provinciale wegen te rijden, waardoor de bebouwde omgeving en de ontsluitingswegen worden ontlast. 

Geen brug te ver
Al sinds 1965 voeren we berekeningen uit en maken we ontwerpen voor de bouw van bruggen. Door de tijd heen is het aandeel van onze werkzaamheden voor de GWW-sector alsmaar gegroeid. Zo maken wij niet alleen ontwerpen voor de waterbouw in Nederland, maar werken we ook mee aan projecten voor de weg- en waterbouw in Duitsland, België, Frankrijk en Engeland. Behalve het aantal projecten in de GWW-sector groeit ook de omvang en de complexiteit van dergelijke opdrachten. Dit komt onder meer door de toegenomen drukte op de wegen en de verouderde kunstwerken.

Aandachtspunten GWW
Bij het ontwerpen en bouwen van GWW-objecten is een goede fundering essentieel. Bij de realisatie van wegverkeersbruggen voor auto’s en vrachtverkeer is bovendien het aspect ‘vermoeiing’ heel belangrijk met het oog op de levensduur. Wij zorgen bij de keuze voor de materialen dat deze bestand zijn tegen de dagelijkse belasting zonder dat de veiligheid en de levensduur van het object in het geding komen. Verder kijken we kritisch naar de ‘stijfheid’ van de ontworpen wegplaten bij bijvoorbeeld bruggen, zodat de trillingen van het verkeer niet voor problemen zorgen.

Wat is GWW?
GWW staat voor grond,- weg- en waterbouw. Het omvat een groot aantal disciplines, waaronder de bouw van dijken, bruggen, wegenbouw, cultuurtechnisch grondwerk, kanalen, waterbouw en baggerwerken. Als synoniem voor GWW wordt vaak de term Infratechniek gebruikt.

Nederland GWW-land
In ons ‘waterland’ speelt de GWW altijd een belangrijke rol. Om de zee op afstand te houden, bouwden we dijken. In het binnenland wonnen de inwoners in de Middeleeuwen al op kleine schaal via afgravingen en bedijking land, op plekken waar eerder water stond. Een beroemd voorbeeld van landwinning met behulp van GWW is het droogleggen van de Beemster in 1612. Voor deze tijd was de Beemster een drassig veengebied dat in verbinding stond met de Zuiderzee en daardoor overstroomde tijdens stormen. Een dijk rondom de Beemster met een gracht ernaast zorgde er samen met tientallen molens voor dat het gebied in 1612 helemaal werd drooggepompt. Dit goede voorbeeld deed volgen en op soortgelijke manieren werden meerdere stukken land ‘gewonnen’ van het water.

Nieuwe technieken
Bij het inpolderen in Nederland is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar van het gebruik van moderne technieken. Een voorbeeld is de drooglegging van het Haarlemmermeer (1849) met behulp van drie stoomgemalen. Van oudsher kiezen technici voor nieuwe ontwikkelingen om tot de beste resultaten te komen. Wij delen dit streven en willen met het gebruik van nieuwe technieken bijdragen aan een duurzamere wereld.

Bekijk onze projecten in GWW