• Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

  • Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

  • Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

Utiliteitsbouw

Binnen de utiliteitsbranche adviseren we bijvoorbeeld of u de constructie binnen een project het beste van staal of van beton, metselwerk of hout kunt maken. Op basis van het bouwkundig ontwerp van de architect werken we voorbeelden uit voor een realisatie van het gebouw met voldoende stabiliteit. Daarbij letten onze medewerkers ook op de ‘stijfheid’ van de constructie, zodat bijvoorbeeld de vloeren van sportzalen niet te veel meegeven als de sporters bezig zijn. Zo zorgen wij ervoor dat gebouwen als scholen, kantoren en sportcomplexen zowel veilig als comfortabel zijn voor de gebruikers.

Breed toepassingsgebied utiliteit
We realiseren uiteenlopende projecten voor diverse opdrachtgevers, waaronder multinationals, gemeenten en aannemingsbedrijven. Aan de hand van deze projecten profileren we ons als een sterke en vakbekwame partner, die met innovatieve en betrouwbare oplossingen komt die recht doen aan het ontwerp van de architect.

Aandachtspunten binnen de utiliteit
Bij werkzaamheden voor de utiliteitssector is het belangrijk om bij het uitwerken van een ontwerp al rekening te houden met het logistieke proces. Om de prefabricage van onderdelen van gebouwen en constructies zo soepel mogelijk te laten verlopen, denken we tijdens het maken van de ontwerpen na over de materialen en volgorde van werkzaamheden. Uiteraard houden we ook rekening met het duurzaamheidsaspect; bij elk project proberen we de ecologische footprint zo klein mogelijk te houden. Via een zogeheten materialenstaat berekenen we vooraf onder andere hoe groot die ecologische footprint is. Samen met een bouwkostendeskundige geven onze ingenieurs bij het aanleveren van de ontwerpen ook een schatting van de kosten die nodig zijn bij de realisatie van de ontwerpen.

Wat is utiliteitsbouw?
Utiliteitsbouw omvat alle gebouwen die geen woonbestemming hebben. Denk daarbij aan gebouwen waar wordt gewerkt, zoals fabrieken, kantoren, scholen en magazijnen. Maar ook panden die worden gebruikt voor commerciële dienstverlening (garages en winkels), verzorgingsinstellingen (ziekenhuizen), nutsvoorzieningen (energiecentrales en rioolwaterzuiveringsinstallaties) en recreatieve voorzieningen (sportgebouwen, bioscopen en bowlinghallen) vallen onder deze definitie.

Achtergrond utiliteitsbouw
De betekenis van utiliteitsbouw is te vinden in de Engelse term ‘utility’, wat vrij vertaald staat voor ‘nut’. Dit geeft direct de kern van de utiliteitsbouw mooi weer; het betreft gebouwen die met hun gebruik een bepaald nut dienen. Welk nut dit is, hangt af van het doel van de uitbater. Zo hebben winkels het nut dat ze de consument van de dagelijkse boodschappen voorzien. Ook zorgen deze ervoor dat de werknemers een betaalde baan hebben. Bij zorginstellingen zijn de complexen nuttig omdat ze een plek bieden waar zieken en gewonden kunnen herstellen.

Bekijk onze projecten in de utiliteitsbouw