• Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van Constructieve Oplossingen

 • Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van Constructieve Oplossingen

 • Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van Constructieve Oplossingen

Civiele Techniek

Onze civiel ingenieurs verzorgen een breed scala aan diensten. Zo ontwerpen zij constructies van gewapend beton voor toepassing in diverse werkvelden. Denk daarbij aan de fundering van bruggen en gebouwen. Verder werken we ook aan projecten voor de civiele techniek waarbij we ontwerpen, berekeningen en 3D-modellen (BIM) maken voor staalbouwkundige toepassingen, bijvoorbeeld voor kantoren of industriële complexen. Daarnaast ontwerpen we hout-, aluminium- en metselwerkconstructies voor de bouw en Infra.

Gespecialiseerd in civiele techniek
Als ‘bruggenbouwer’ pur sang blinken wij uit in een van de meest basale aspecten van de civiele techniek. Onze civiel ingenieurs zijn namelijk zeer bedreven in het berekenen en ontwerpen van zware staalbouwkundige constructies. We ontwerpen bijvoorbeeld regelmatig ontwerpen voor zwaar belaste kraanbanen, inclusief fundaties.

Wat is civiele techniek?
Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die de mobiliteit en bereikbaarheid van de bevolking en bedrijven bevorderen. Voorbeelden van dergelijke objecten zijn bruggen, gebouwen en wegen. Civiele techniek is gericht op het benutten en beheren van onze leefomgeving. Zo zorgt de Churchillbrug in Leiden voor een snelle en veilige verbinding tussen de Vreewijk en het Morsdistrict.
Een civiel ingenieur ontwerpt dan ook constructies voor civiele (burger)objecten. De civiel ingenieur moet bovendien kennis hebben van uitvoeringstechnieken. De volgorde en wijze waarop een constructie wordt gebouwd is in veel gevallen bepalend voor het ontwerp.

De geschiedenis van civiele techniek
Civiele techniek is ontstaan als tegenhanger van militaire techniek, zoals die door de ‘Royal Engineers’ werd bedreven. De toevoeging ‘civiel’ is de Latijnse term voor burger en is waarschijnlijk overgenomen uit het Verenigd Koninkrijk. Hier maakte men onderscheid tussen de ‘Royal Engineers’ (militaire eenheden die technische ondersteuning boden) en de ‘Civil Engineers’.

Tot in de jaren 70 van de 20ste eeuw heette een civiel ingenieur nog weg- en waterbouwkundige. Sinds het einde van de 19de eeuw omvat het werkterrein van de civiel ingenieur al veel meer dan het aanleggen van (water)wegen met de daarbij behorende civiele kunstwerken. Door een steeds grotere behoefte aan infrastructuur in een leefbare en veilige omgeving is de civiele techniek complexer geworden. Voorbeelden hiervan zijn ondergronds bouwen en meervoudig ruimtegebruik.

Deelgebieden in de civiele techniek
Tegenwoordig maken we onderscheid in de volgende civieltechnische deelgebieden:

 • Natte civiele techniek
 • Droge civiele techniek
 • Aangepaste civiele techniek (maatwerk bij wisselende omstandigheden in ontwikkelingslanden)
Bekijk onze projecten