• Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van Constructieve Oplossingen

 • Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van Constructieve Oplossingen

 • Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van Constructieve Oplossingen

Duurzaamheid

Werken volgens de CO2-prestatieladder

Bij al onze werkzaamheden willen wij de milieu-impact ervan zo klein mogelijk maken. Om dit op een inzichtelijke wijze te kunnen doen, hebben we een Energiemanagement Actieplan opgesteld. Op basis van ons actieplan en de activiteiten die we daarvoor uitvoeren, voerde Kiwa een audit uit en ontvingen we het CO2-Bewust certificaat, niveau 3 volgens de CO2-prestatieladder.

Wij stelden het Energiemanagement Actieplan op om te kunnen sturen op de energie- en CO2-reductiemaatregelen die we willen nemen. In het plan benoemen we per energiestroom de maatregelen die het energiegebruik en/of de CO2-uitstoot verminderen. Per maatregel kunnen we zo ook bepalen hoeveel ton CO2-reductie de maatregel zou moeten opleveren.

De reductiemaatregelen hebben invloed op verschillende activiteiten binnen onze bedrijfsvoering. De belangrijkste activiteiten zijn:

 • Mobiliteit: Het woon-werk verkeer en het reizen naar klanten en projecten hebben daarin de grootste invloed. We stimuleren medewerkers om, zo mogelijk, met fiets of openbaar vervoer naar het werk te komen. Als het kan reizen medewerkers samen naar een project en kiezen vervoersmiddelen die zo energiezuinig mogelijk zijn.
 • Communicatie: De coronapandemie heeft laten zien dat communicatie niet altijd betekent dat we samen op één plek moeten zijn. Daarom vergaderen we waar mogelijk via moderne communicatiesystemen, waarmee we de CO2-uitstoot door reizen naar een centrale vergaderplek kunnen vermijden.
 • Kantoorpanden: Onze vestiging gebruikt al vele jaren duurzaam, in Nederland opgewekte elektriciteit. De grootste CO2-footprint van onze vestiging komt voort uit het gasverbruik voor verwarming. In gesprekken met de verhuurder van ons pand trachten we de isolatie van het gebouw en de efficiëntie van de installatie te vergroten. Zelf zullen we de TL-verlichting in ons pand vervangen voor LED-verlichting.
 • Papier en printers: Het gebruik van papier is een belangrijk punt van aandacht. We spreken onze medewerkers erop aan dat zij zoveel mogelijk digitaal werken. Onze systemen zijn daarvoor geschikt. Als we printen, doen we dat dubbelzijdig en in principe zwart-wit. Bij vervanging van de printer kiezen we een zo energiezuinig mogelijk model.

De CO2-prestatieladder is op deze manier een geweldig instrument om inzicht te krijgen in de mogelijke en gewenst CO2-reductie binnen onze organisatie. In de komende jaren zullen we via dit meetinstrument de CO2-uitstoot van onze activiteiten op aantoonbare wijze steeds verder verkleinen. Hoe beter we hierin presteren, hoe duurzamer onze bedrijfsvoering en hoe meer voordelen dit oplevert. Voor ons, maar ook voor onze klanten.

 

Downloads

Meer informatie over onze CO2-Prestatieladder vind je op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.