• Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

  • Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

  • Technisch Buro de Heer BV

    Bedenkers van Constructieve Oplossingen

Duurzaamheid

Duurzaamheid vinden wij erg belangrijk bij Technisch Buro de Heer. Recentelijk hebben wij onderzocht hoe duurzaam we op dit moment zijn en op welke vlakken we nog kunnen verbeteren. Dit hebben we gedaan aan de hand van twee tools: de CO2 calculator van Klimaatplein en de Milieubarometer. Het doel van het gebruik van de CO2 calculator is het berekenen van de CO2 uitstoot van de organisatie. Deze is berekend voor 2018. Het doel van het gebruik van de Milieubarometer is het beoordelen van de prestatie van Technisch Buro de Heer ten opzichte van het gemiddelde kantoor in Nederland.

CO2 Uitstoot

De CO2 calculator houdt rekening met twee categorieën, namelijk ‘gebouw en productieproces’ en ‘zakelijk vervoer’.

Onder de categorie ‘gebouw en productieproces’ valt voornamelijk het gebruik van gas en stroom. Technisch Buro de Heer verbruikte in 2018 2.005 m3 gas. Dit jaar werd er ook 11.505 kWh aan stroom verbruikt. Hierbij was geen sprake van CO2 uitstoot, omdat we alleen groene stroom afnemen van de energieleverancier. Het waterverbruik van een organisatie is niet direct te herleiden naar CO2 uitstoot, maar is zeker niet onbelangrijk. Het verbruik van water op het kantoor van Technisch Buro de Heer was 75 m3 in 2018. De CO2 uitstoot in deze categorie was ongeveer 3.790kg.

De categorie ‘zakelijk vervoer’ laat zien dat ruim 80% van de CO2 uitstoot van Technisch Buro de Heer afkomstig is van woon-werkverkeer. Bijna alle medewerkers komen met de auto naar kantoor. Ook is het soms het geval dat medewerkers naar een bouwlocatie moeten reizen. In 2018 zijn er ongeveer 110.000 zakelijke kilometers afgelegd. Van dit aantal kilometers zijn er ongeveer 9.000 met elektrische auto’s gereden. De CO2 uitstoot in deze categorie was bijna 24.000kg in 2018.

Als we deze categorieën bij elkaar optellen, komen we uit op een CO2 uitstoot van ongeveer 28.000kg in 2018.

Vergelijking met het Gemiddelde Kantoor
Om een volledig beeld te kunnen geven, vergelijken we Technisch Buro de Heer met het gemiddelde kantoor in Nederland. Dit doen we met behulp van de Milieubarometer. Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken tussen de situatie in grote en kleine kantoren, geeft de Milieubarometer gemiddelden weer per medewerker of per oppervlakte. Zo kan het verbruik van gas bijvoorbeeld weergegeven worden in verhouding tot de gebouwinhoud en het verbruik van papier in verhouding tot het aantal medewerkers.

Wanneer we Technisch Buro de Heer vergelijken met het gemiddelde kantoor, valt het op dat het aantal kilometers woon-werkverkeer per medewerker bijna twee keer zo hoog is als het gemiddelde. Het gemiddeld aantal kilometers woon-werkverkeer per werknemer is bij het gemiddelde kantoor 7.100 kilometer. Bij Technisch Buro de Heer is dat 12.000 kilometer. Een verklaring hiervoor is de algemene schaarste aan personeel, wat het lastig maakt om op korte reisafstand gekwalificeerd personeel te vinden. We zagen bij de berekening van de totale CO2 uitstoot ook al dat dit veel impact heeft op het milieu. Hier is dus nog ruimte voor verbetering. Het gebruik van elektrische auto’s onder medewerkers zou bijvoorbeeld aangemoedigd kunnen worden.

Doelstellingen
Om nog duurzamer te worden op het gebied van stroom, stapt Technisch Buro de Heer over op LED verlichting. Het scheiden van afval is ook een belangrijk punt waar we aan gaan werken. Papier en toners van printers worden op dit moment al gescheiden ingeleverd. Voor de afvoer van restafval zijn we afhankelijk van de mogelijkheden die de gemeente hiervoor aanbiedt.