Maastunnel

Maastunnel – Tijdelijk dak zuidmonding
Opdrachtgever: Volker staal en Funderingen BV

Scope Technisch Buro de Heer

• 3D model bestaande tunnelmond
• Artist impressions
• VO t/m UO tijdelijk dak
• Stappenplan uitvoering
• Constructieve detailberekeningen
• Bouwkundige detaillering
• Werktekeningen bouwkundig staal
• Materiaalstaten
• Brandveiligheid
• Afwatering

Kenmerken

• Oppervlak 27,5m x 16,5m
• 2 laags constructie:
   Dak ten behoeve van afwatering, containerframes en werkbordessen
   Brandwerend plafond ten behoeve van ventilatoren en luchtinstroming
• Brandwand tussen de rijbanen
• 60 minuten brandwerendheid conform tunnelbrandkromme (RWS-brandkromme)
• Bestaande monumentale tunnelmond inclusief monumentaal hekwerk mag niet worden  aangetast
• Beperkte werkruimte en minimale omgevingshinder
• Doorlooptijd VO t/m UO: 4 maanden
• Ontwerpduurklasse 2; Gevolgklasse CC3; Betrouwbaarheidsklasse RC3