Knap staaltje renovatiewerk in het Olympia College

Al meer dan 60 jaar doet het gebouw van het Olympia College aan de Olympiaweg in Rotterdam dienst als schoolgebouw. Nieuwe (bouw)normen, richtlijnen en moderne technieken haalden het gebouw in. Tijd dus voor een grootschalige renovatie waarmee zowel het praktijk- als het theoriegebouw gemoderniseerd worden en klaar zijn voor nog minstens 60 jaar aan leerlingen en leerkrachten.

“In de loop der jaren vonden al kleine aanpassingen plaats, maar nog nooit op deze schaal”, vertelt Yvo Verboom, constructeur bij Technisch Buro C. de Heer. “In opdracht van Spring Architecten controleerden wij van beide gebouwen de staalconstructie zodat de geplande veranderingen doorgevoerd konden worden. Ook de luchtbehandelingskanalen werden vernieuwd waardoor het pand nu weer voldoet aan alle huidige voorschriften.”

Een historisch en zelfs gemeentelijk monumentaal pand als het Olympia Collega moet zoveel mogelijk van z’n karakter houden. Een gegeven dat op meerdere vlakken uitdagingen met zich meebrengt, maar die Technische Buro C. de Heer niet uit de wegging. “Ook al was het ontcijferen van de originele archiefstukken soms een flinke puzzel. Vroeger bouwden en berekenden ze draaglast van constructies anders. Aan ons de taak dat juist te interpreteren.”

Uitdagingen
Verboom blikt terug op het grootste te overwinnen obstakel. “Eén van de wensen was de komst van PV-panelen op het dak. Vroeger benutte men echter het maximale draagvermogen van een constructie. Het achteraf toevoegen van andere objecten zoals zonnepanelen, vraagt om een herberekening van de constructie zodat we het gewichtsneutraal kunnen uitvoeren. Door de oude dakbedekking te verwijderen en de isolatie te verbeteren, behaalden we al veel winst.”

Vernieuwde entree
De gemeentelijke monumentale status bracht nog een uitdaging met zich mee. Iedere aanpassing aan de façade van het gebouw, heeft namelijk goedkeuring nodig. Toch werd gekozen voor het vernieuwen en verbreden van de entree en verbindingsgang tussen die twee gebouwen, aangevuld met een hellingbaan, zodat deze toegankelijk zou worden voor minder validen. Daarbij werden de bestaande gevelpanelen schoongemaakt en hergebruikt. “Wij als constructeur hadden daar wat minder mee van doen. Wel stonden wij klaar voor de uitvoerende partij om hen te helpen wanneer er vragen kwamen over factoren waar wij in onze tekening geen rekening mee konden houden, doordat er bijvoorbeeld informatie ontbrak in de wapeningstekeningen”, legt Verboom uit.

Van ontwerp naar realiteit
De betrokken architect focuste zich vooral op de functionaliteit van het schoolgebouw. Verboom: “Dat betekende voor ons dat we een aantal kolommen dienden te verplaatsen. Tijdens die ingreep ontdekten we dat sommige pilaren al eerder waren verplaatst. Wij positioneerden ze enkel terug op hun oorspronkelijk locatie. Uiteraard gingen hier uitgebreide berekeningen en controles aan vooraf. Het draagsysteem moest het immers ook aankunnen.” Volgens de constructeur vereiste dat soms creatief denken en slimme oplossingen. “Zo waren twee extra dwarsbalken naar een bestaande funderingsbalk nodig om kolommen te ondersteunen. Dankzij die relatief simpele ingreep, konden we toch de wens van de architect verwezenlijken.”

Terug naar het verleden
In de loop der jaren onderging het gebouw al een aantal kleinschalige aanpassingen die het Technisch Buro anders zou hebben aangepakt. “Dat hebben we nu allemaal rechtgetrokken. Niet dat het slecht was, maar het kon beter. Het betrof bijvoorbeeld de patio die weer dicht moest. De kopplaten zaten slechts summier vastgelast aan de dakliggers. Dat soort veranderingen draaiden wij weer terug.”

Ervaring
De werkzaamheden aan het praktijkgebouw bevinden zich in de afrondende fase. Daarna is het theoriegebouw aan de beurt. Verboom verwacht dat die renovatie voorspoediger verloopt: “Ongeveer een jaar geleden voerden we de eerste berekeningen uit waarna het voor ons een tijdje stillag toen de aannemer aan de slag ging. Uiteraard kwamen er later wel vragen. De kennis en ervaring die we daarmee opdeden, gebruiken we tijdens de voorbereidingen van de werkzaamheden aan het theoriegebouw. Zo zijn we eventuele vragen zoveel mogelijk voor.”