TB de Heer - IKC Heeswijk
Bouw IKC Heeswijkstraat
Bouw IKC Heeswijkstraat

Bouw IKC Heeswijkstraat

Het hoofdgebouw van de rooms-katholieke basisschool Pius X was dermate verouderd dat deze niet meer geschikt was voor het hedendaagse onderwijs. In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg bouwt De Vries en Verburg daarom nu aan een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in de Heeswijkstraat. Een belangrijke randvoorwaarde bij dit nieuwbouwproject was dat het nieuwe schoolgebouw moest voldoen aan de eisen van voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Mede door onze inzet lukte het om binnen het beschikbare budget het nieuwe gebouw te ontwerpen als Energieneutraal gebouw (ENG).

Het nieuwe gebouw huisvest straks bassischool Pius X, een gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Centraal in het gebouw komen deze functies samen in de aula met tribune, speellokaal en leerplekken. Het hele pand voldoet bij oplevering aan het concept ‘Frisse Scholen klasse B’.

Second opinion
Constructief BIM-modelleur Matthijs van der Burg ontwierp een gedetailleerd 3D-model van het schoolgebouw. “In eerste instantie werden we gevraagd om een second opinion te geven in de vorm van een constructief ontwerp”, vertelt Van der Burg. “De architect van het gebouw, Spring architecten, was dermate tevreden over dit ontwerp dat zij ons vroegen om ook het technisch ontwerp te maken. De Gemeente Leidschendam-Voorburg gaf ons vervolgens als tweede opdrachtgever de taak om daarnaast het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en het uitvoerend ontwerp op te stellen.”

Samen optrekken
“Na de eerste opdracht voerde onze constructeur de berekeningen uit die nodig zijn voor de 3D-modellen die we moesten opstellen”, vervolgt Van der Burg. “Onze constructeurs en modelleurs trekken altijd samen met elkaar op bij het maken van ontwerpen. De beton- en staalprofielen die de constructeurs kiezen op basis van hun berekeningen vormen namelijk de basis voor het werk van onze modelleurs. In overleg met het bouwteam kijken we vervolgens hoe we zo dicht mogelijk bij het schetsontwerp kunnen blijven bij het maken van de geavanceerdere ontwerpen. Het is de kunst zoveel mogelijk trouw te blijven aan het ontwerp van de architect zonder in te leveren op de constructieve integriteit van het gebouw.”

Uitstekende hoeken
Omdat het schoolgebouw bij de hoeken ‘uitsteekt’ ten opzichte van de onderconstructie, was het volgens Van der Burg belangrijk om met extra aandacht te kijken naar het krachtenveld van de constructie. “De fundering moet uiteraard het hele gebouw kunnen dragen. Je moet daarom goed nadenken hoe je die krachten van de overhellende delen van het gebouw laat uitwerken op het deel waar de fundering zit.” Naast het constructieve deel, adviseerden Van der Burg en zijn collega’s ook over de bouwkundige details. “Dat was een leuke afwisseling in onze werkzaamheden.”

Hele traject aan boord
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het uitvoeringsontwerp inmiddels ontvangen, waardoor de bouw van het nieuwe schoolgebouw zonder vertraging kan doorgaan. “Het zegt veel dat de gemeente Leidschendam-Voorburg ons tot en met de realisatie ‘aan boord’ wilde hebben als coördinerend constructeur”, vertelt eigenaar André van der Maarl. “We realiseerden onze werkzaamheden binnen de planning en het budget en wisten samen met het Bouwteam zelfs een verduurzamingsslag te maken voor het gebouw. De opdrachtgevers waren dan ook meer dan tevreden met onze inzet.”