BIM

Voordelen geïntegreerd constructief 3D ontwerp

Engels

Er wordt slechts één tekenmodel gebruikt vanaf schetsontwerp tot definitief ontwerp voor het totale constructieve ontwerp van palenplan, fundering, vloeren en hoofddraagconstructie, dit leidt tot

Beter inzicht in de samenhang van de constructie voor de betrokkenen
Vermijden van dubbel werk door het steeds opnieuw  invoeren/overnemen van informatie
Minder faalkosten tgv maatverschillen tussen diverse tekeningen

Wijzigingen

Doordat bij het doorvoeren van wijzigingen alle bestaande tekeningen automatisch aangepast worden zijn de gevolgen voor alle onderdelen van de constructie direct zichtbaar.

Berekenen

Het tekenmodel en het rekenmodel zijn uitwisselbaar. Daardoor is het mogelijk het ontwerp op te zetten met behulp van 3D-rekensoftware en hetzelfde model vervolgens te gebruiken als tekenmodel.
Het omgekeerde is ook mogelijk, dus eerst het tekenmodel opzetten en vervolgens met behulp van 3D-rekensoftware het ontwerp berekenen.

Uitwisseling

Het 3D-ontwerp van het constructieve model is uitwisselbaar met andere bouwkundige ontwerpsoftware zoals Revit en Archicad. Hierdoor kan het constructieve ontwerp direct in de bouwkundige omgeving opgezet worden en/of gecontroleerd worden. Ook onderaannemers kunnen op deze wijze doorvoeringen voor kabels en leidingen opgeven en controleren.

Leaflet