• Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van constructieve oplossingen

 • Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van constructieve oplossingen

 • Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van constructieve oplossingen

 • Technisch Buro de Heer BV

  Bedenkers van constructieve oplossingen

Overige diensten

Technisch Buro de Heer BV is een allround dienstverlener voor integraal ontworpen bouwconstructies waar u op kunt rekenen.

GEINTEGREERD ONTWERPEN

Als één van de eerste in Nederland heeft Technisch Buro De Heer BV het ontwerpen met verschillende bouwmaterialen geïntegreerd in één computerprogramma. Daardoor sluiten de deelontwerpen van bijvoorbeeld staal en beton al in de ontwerpfase naadloos op elkaar aan. In de uitvoerende fase worden faalkosten en tijdverlies als gevolg van niet op elkaar aansluitende bouwdelen vrijwel uitgesloten. Onze opdrachtgevers hebben daardoor een streepje voor op de concurrentie, zowel in kosten als in kwaliteit.

PREFAB

Steeds meer bouwelementen worden elders geproduceerd en compleet op de bouwplaats aangeleverd. Op het juiste moment en met de juiste specificaties. Ons bureau is gespecialiseerd in de constructieve en logistieke aspecten die hiermee gepaard gaan

KOSTENBEWUST CONSTRUEREN

Door kostenbewust te construeren en te detailleren realiseert ons bureau aanzienlijke besparingen. Dat begint al met een doordachte keuze en een optimaal gebruik van de constructiematerialen. Het ontwerp stemmen wij vervolgens af op de productiemogelijkheden, waarbij een verantwoorde afweging wordt gemaakt tussen materiaal en arbeid.

KOSTENBESPARING DOOR REVIEW

Bij een project zijn meerdere partijen betrokken. Als gevolg van hun wensen worden tijdens de ontwerpfase diverse wijzigingen doorgevoerd. Het verdient daarom aanbeveling om het geheel nog eens goed te bekijken en te beoordelen aan de hand van de ontwerpcriteria. Niet zelden leidt dit tot een andere visie op het ontwerp waardoor aanzienlijk bespaard wordt op de bouwkosten. Wij beoordelen niet alleen onze eigen ontwerpen op deze manier maar hebben ook in projecten van derden flinke besparingen kunnen realiseren.

CONSTRUCTIEF TOTAALCONCEPT

Wij bieden u voor elke constructie een totaaloplossing: fundering, draagconstructie, vloeren, daken en gevels, alle ontwerp-, reken- en tekenwerk, begeleiding en coördinatie vóór en tijdens de uitvoering. Met recht vinden wij : uw project, onze zorg.